Tien vragen over de campagne ‘Naar een positief sportklimaat’

1 juli 2016 – thema: sport

Door Ewald van Kouwenaanvoerder Positief Coachen

Met ingang van het aankomende seizoen kunnen sportclubs zelf een campagne starten om aan een positief klimaat bij de vereniging te werken. Deze campagne ‘Naar een positief sportklimaat’ is een initiatief van Positief Coachen. Start is een theatervoorstelling in de eigen kantine van de club. Tien vragen over de achtergronden van deze campagne.

  1. Wat maakt deze campagne anders dan andere programma’s?

Eigenlijk zijn het drie dingen. We starten een campagne bij een sportclub altijd met een voorstelling. Door het toneelspel ‘voelen mensen het in hun buik’ in plaats van dat ze het slechts ‘in hun hoofd begrijpen’. Volgens ons een belangrijke eerste stap op weg naar een cultuurverandering.

Het tweede is dat de sportclubs het zelf gaan doen, met onze ondersteuning. De beste ideeën komen van de clubs zelf! Het derde is dat wij het doen vanuit onze eigen visie. Dus bijvoorbeeld vanuit een positieve invalshoek en op een hele leuke manier.

  1. Wat is de aanleiding voor dit initiatief?

We zien nog steeds dat ouders zich te vaak (op een vervelende manier…) bemoeien met het spel, spelers fel reageren richting de arbitrage of coaches zich op een negatieve manier richting hun sporters uiten. Om slechts een paar voorbeelden te noemen. Dat kan echt beter. Er moet nog altijd hard gewerkt worden aan een cultuurverandering in de sport. Het thema is actueler dan ooit.

  1. Wat wil Positief Coachen met de campagne bereiken?

Wij nemen het verbeteren van de prestaties als uitgangspunt. Want dat vinden mensen leuk! En een positieve omgeving voor de jeugd leidt ook aantoonbaar tot een betere ontwikkeling van je sporters. Vervolgens zie je in zo’n klimaat ook meer sportief gedrag, meer pubers die lid blijven en meer mensen die graag als vrijwilliger actief willen blijven of worden. Veel sportclubs herkennen het: chronisch vrijwilligerstekort, veel jonge kinderen maar nog maar weinig jongeren, incidenten op en rond het veld, erg fanatieke ouders, noem maar op.

  1. Waar bestaat de campagne uit?

De campagne start met een voorstelling in de eigen kantine voor alle trainers en coaches en bestuurs- en commissieleden: ‘Dat schiet lekker op zo!’. Vervolgens krijgt iedereen die de voorstelling heeft bezocht op vrijdag een video in de mail. Het verhaal uit de voorstelling loopt als het ware door. Zo word je voor ieder wedstrijdweekend steeds weer aan het verhaal herinnerd en krijg je tips die je meteen kunt toepassen. Mensen kunnen na een voorstelling ook een boekje kopen. Ook blijven we de club voeden met filmpjes voor op de website, teksten voor in het clubblad, etc. Als meerdere clubs in een gemeente meedoen, gaan ze ook in een lokaal platform tips met elkaar uitwisselen.

  1. Hoe verhoudt zich dit tot acties die clubs al inzetten?

Deze campagne sluit prachtig aan bij wat clubs op dit vlak al doen. Bijvoorbeeld de voorstelling in de eigen kantine is een mooie aanvulling. De mensen van de club hoeven ook niet ergens anders naar toe om een programma te volgen. Dat maakt het heel laagdrempelig. Het is ook gemakkelijk, en dus kan het prima als aanvulling, want wij ondersteunen de club bij alles. Wij bouwen bijvoorbeeld de kantine om tot theater.

  1. Clubs hebben al veel aan hun hoofd, is dit niet nog meer werk voor ze?

We snappen heel goed de omstandigheden bij de club. Eigenlijk zijn wij daar als stichting ook voor opgericht. Er zijn heel veel initiatieven waarvan je niet weet of het wel goed onderbouwd is en of het wel beklijft. Mensen vonden het weer leuk, maar een half jaar later blijkt dat er niets veranderd is. Daarom hebben wetenschapper Jacques van Rossum en ik destijds het initiatief genomen voor deze beweging, inmiddels uitgegroeid tot zo’n honderd maatschappelijk betrokken professionals. Samen zoeken we naar wat écht werkt. Ook is deze campagne voor een club heel overzichtelijk.

  1. Wat kost zo’n campagne?

Gemeenten kunnen aan een aantal lokale sportclubs de campagne aanbieden. De verenigingen betalen dan slechts een eigen bijdrage. Het is immers ook in het belang van gemeenten. Bijvoorbeeld: als meer pubers lid blijven van een club en regelmatig in beweging zijn ze gezonder, doen ze het beter op school en hangen ze minder op straat.

Maar het kunnen ook fondsen of bedrijven zijn. Voor dit najaar zit er geld in de pot voor dertig sportclubs. De komende jaren willen we honderden verenigingen ondersteunen.

  1. Hoe krijgt Positief Coachen het voor elkaar dat een club slechts een eigen bijdrage hoeft te betalen?

Positief Coachen is dus een beweging van maatschappelijk betrokken professionals. Die zetten zich om-niet in. Dat scheelt enorm. We blijven als stichting zo werken, ondanks alle goedbedoelde adviezen om het commercieel aan te gaan pakken. We zijn geen commercieel bureau maar een goed doel. Ook zoeken we voortdurend naar funding, bijvoorbeeld om onze professionele acteurs en workshopleiders in te zetten. Zo vertellen we als stichting ons verhaal ook in het bedrijfsleven en met de opbrengst daarvan ondersteunen we sportclubs. Vaak zijn het dus ook overheden en fondsen die ervoor zorgen dat het grootste deel van de kosten al gedekt is.

  1. Is met een voorstelling en wat communicatie de cultuur bij een club veranderd?

Nee, natuurlijk niet. Maar het geeft wel een krachtige aanzet. Ook kan een club er verder mee gaan. Dan kan ze zelf doen, met tips van ons. Maar ze kan bijvoorbeeld ook vervolgbijeenkomsten van ons in huis halen. Het standaard aanbod bestaat uit vijf avonden per club, onder leiding van een professionele workshopleider. Of een voorstelling voor ouders organiseren. Want we krijgen vaak te horen: als er één groep bepalend is voor de cultuur bij onze club, dan zijn het die ouders wel! Het vergt dus wel doorzettingsvermogen.

  1. Tot slot, speelt Positief Coachen ook nog in het theater?

De afgelopen jaren hebben we 300 theatervoorstellingen gegeven. Veel mensen kennen ons daar van. Deze werden omarmd door NOC*NSF en 42 sportbonden. In totaal kwamen daar 100.000 mensen op af. Het ging om twee versies: voor vrijwilligers bij sportclubs: ‘Wel winnen, hè!’ en voor ouders van jeugdleden ‘En nou is het afgelopen!’. Op verzoek spelen we deze beide voorstellingen nog steeds. Zo worden vertegenwoordigers van sportclubs enthousiast. Vervolgens roepen ze: ‘En nu willen we dat iedereen bij de club het te zien krijgt!’. Dat vullen we nu met deze campagne in. We brengen het theater naar de sportkantine.

Meer informatie over de campagne is te vinden op www.positiefsportklimaat.nl.

Deel dit blog!

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meest recente berichten

Thema’s

Followon Twitter