Naar een positief sportklimaat

Te fanatieke ouders. Een tekort aan trainers en coaches. Veel kinderen die in de puberteit afhaken. Incidenten op en rond het veld / het bad / de mat… Veel sportclubs herkennen het!

Het is daarom verstandig dat ze werken aan een positief klimaat. In het sportakkoord een van de speerpunten voor de komende jaren.

Maak daarom nu bij de sportclubs in jullie gemeente de campagne ‘Naar een positief sportklimaat!’ mogelijk!

Lees hieronder er alles over. Wil je anderen enthousiast maken? Download hier de flyer die je kunt printen. Of verwijs naar deze website www.positiefcoachen.nl/sportsector.

Wat is de urgentie?

In de sport is gek genoeg best veel negativiteit. Bijvoorbeeld, te vaak nog:

 • bemoeien ouders zich (op een vervelende manier…) met het spel,
 • reageren sporters fel naar de arbitrage,
 • uiten coaches zich op een negatieve manier richting hun sporters.

Dat is op zich al vervelend. Maar bovendien, in een positiever klimaat:

 1. zijn er minder incidenten, terwijl het nu ieder weekend wel ergens raak is;
 2. haken significant minder pubers af, terwijl nu twee derde (!) van de kinderen z’n lidmaatschap opzegt voordat ie volwassen is;
 3. krijg je meer trainers/coaches, terwijl er nu bij zo’n beetje alle clubs een chronisch vrijwilligerstekort is.

Wat willen we bereiken?

Het werken aan een positief klimaat is voor álle sportclubs interessant. Want in zo’n klimaat:

 • haken minder pubers af en krijg je dus meer leden (en onder die huidige afhakers zitten ongetwijfeld ook talentvolle sporters en de vrijwilligers van de toekomst!);
 • komen incidenten minder vaak voor;
 • zijn trainers/coaches eerder geneigd om actief te blijven of te worden;
 • ontwikkelen de jeugdige sporters zich beter (en is de kans dus groter dat ze goed gaan presteren!).

Bovendien, als kinderen minder snel afhaken (en dus in de structuur van een club blijven en regelmatig in beweging):

 • zijn ze gezonder;
 • doen ze het beter op school;
 • hangen ze minder op straat.

(Daarom wordt een project vaak betaald vanuit bijvoorbeeld het jeugdbeleid.)

Wat maakt het uniek?

De campagne ‘Naar een positief sportklimaat‘ is voor de sportclubs:

 • gemakkelijk, want het is heel overzichtelijk en we helpen de clubs met alles;
 • betaalbaar, want als jullie een project in jullie gemeente financieel mogelijk maken, hoeven de deelnemende clubs slechts een bescheiden eigen bijdrage te betalen;
 • leuk, want we werken bijvoorbeeld met theater en grappige filmpjes;
 • inpasbaar, want het sluit vast goed aan bij wat de clubs al doen;
 • laagdrempelig, want het vindt gewoon bij de club zelf plaats.

Waar bestaat de campagne uit?

De campagne start met voorstellingen (gewoon bij de club zelf!). Zodat mensen eerst geraakt worden en het ‘voelen in hun buik in plaats van slechts begrijpen in hun hoofd’. Een belangrijke eerste stap op weg naar een andere cultuur.

Vervolgens gaat de club een jaar lang allerlei clubuitingen inzetten en acties voeren. Optioneel zijn vervolgbijeenkomsten.

Zie voor meer informatie verderop op deze webpagina (ook in video!).

Wie omarmen de voorstellingen?

 • In Nederland worden onze voorstellingen omarmd door sportkoepel NOC*NSF en 42 sportbonden. Ontwikkeld vanuit een project met het Ministerie van VWS en talloze gemeenten en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s): Naar een veilig sportklimaat.
 • In Vlaanderen werkt Positief Coachen samen met diverse sportregio’s en gemeentelijke sportdiensten.

Is het daarmee gedaan?

 • Ambassadeur. De ambassadeur Positief Sportlimaat (een van de vrijwilligers bij de club) zorgt dat de club structureel met het onderwerp bezig blijft.
 • Platform. De deelnemende clubs in een gemeente kunnen het lokale platform Positief Sportklimaat vormen, onder leiding van de plaatselijke verenigingsondersteuner. Zij gaan dan zelf vervolgactiviteiten organiseren en tips en ervaringen uitdelen.

Het werken aan een positief klimaat vergt van de clubs namelijk een lange adem. Maar ze kunnen gerust zijn! Want als een soort ‘buitenboordmotor’ blijft stichting Positief Coachen ze helpen om het proces verder aan te jagen én het vol te houden. Vanuit onze ruime ervaring bij sportclubs bieden wij handige tips en tools, en inspiratie met voorbeelden van andere verenigingen.

Wat zijn de reacties?

Stichting Positief Coachen heeft al zo’n duizend optredens gegeven en bij meer dan 75 sportclubs een reeks vervolgbijeenkomsten gehouden. De reacties op de voorstellingen zijn zeer enthousiast. ‘Zo grappig!’. ‘Heel herkenbaar!’. Bezoekers geven gemiddeld een 8. (Onderzoek sportkoepel NOC*NSF).

Paul Verweel (†) was voorzitter van voetbalclub vv Hoograven uit Utrecht, sportprofessor aan de universiteit Utrecht en vicevoorzitter amateurvoetbal / lid bondsbestuur van de KNVB:

“Positief Coachen verandert coaches en gedrag van kinderen. Nu drie jaar na de eerste workshops zie je dat de coaches elkaar er nog op aanspreken en nieuwe mensen die boodschap willen doorgeven. En… de sportieve resultaten van die teams zijn nog verbeterd ook. Theorie is in dit geval werkelijkheid.”

Zie ook de andere referenties onderaan deze webpagina.

Wil je meer weten?

Heb je interesse in een campagne bij de sportclubs in jullie gemeente, vraag dan een vrijblijvende offerte aan.

Heb je een vraag, neem dan uiteraard gerust contact op. Je kunt ons mailen. Bellen kan natuurlijk ook: vanuit Nederland 085 – 773 17 08, vanuit Vlaanderen 0031 85 – 773 17 08.

voetbalclub GJS (Gorinchem, NL)

“Het heeft ons enorm geholpen om met veel plezier de trainingen te verzorgen. Bij alle spelers is het zelfvertrouwen flink toegenomen. En dat zagen we terug in de resultaten!!”

John Vinktrainer E-jeugd

Overzicht

Voorstelling

Een humoristische voorstelling, in de kantines van de clubs. Plus boekje en videofeuilleton.

Clubuitingen

Een jaar lang filmpjes, artikelen, posters en cartoons. En diverse acties!

Ambassadeur

Een van de vrijwilligers zorgt dat de club structureel met het thema bezig blijft.

Platform

Deelnemende clubs organiseren vervolgactiviteiten en wisselen tips uit.

Campagne ‘Naar een positief sportklimaat’

Stap 1: voorstellingen


Een voorstelling voor alle trainers / coaches en bestuurs- en commissieleden van een deelnemende club, gewoon in hun eigen kantine! Mogelijk gevolgd door een uitvoering voor de ouders van de jeugdleden. Zodat iedereen bij de club snapt wat er aan de hand is en zin heeft om het anders te doen. Klik hier voor meer info!

Na afloop kunnen de toehoorders een boekje kopen, met de tips uit de voorstelling.
Bovendien krijgen ze, als ze dat willen, een jaar lang iedere week een kort filmpje in de mail. Het verhaal loopt door! Zodat ze er steeds weer aan herinnerd worden.

Stap 2: clubuitingen


Een deelnemende sportclub maakt – een jaar lang – via allerlei uitingen iedereen duidelijk dat de club werkt aan een positief klimaat en wat de club dus van ze verwacht. Zoals artikelen in het clubblad, filmpjes op de website, posters in de kantine en cartoons op social media (die wij ze aanleveren).

Ook gaat de club vijf keer een actie houden. Zoals bijvoorbeeld de Lolly Challenge.

Het bestuur ondertekent een plechtige belofte dat de club de komende jaren aan een positief klimaat gaat werken. Als een fraai symbolisch gebaar wordt deze ‘pledge’ in de kantine opgehangen.

Stap 3: workshops


Optioneel is dat een deelnemende club na de voorstellingen ook vervolgbijeenkomsten in huis haalt. Zodat mensen leren hoe ze het verhaal in praktijk kunnen brengen én kunnen vasthouden.

Dit kunnen bijvoorbeeld workshops van de lokale sportpedagoog of van de landelijke sportbond / NOC*NSF zijn.
Maar je kunt ook kiezen voor workshops van de stichting Positief Coachen. Drie voor de trainers en coaches, en ervoor én erna een voor de bestuurs- en commissieleden. En mogelijk ook een voor de ouders van de jeugdleden.

Ambassadeur

De ambassadeur Positief Sportklimaat bij de club zorgt dat de campagne wordt uitgevoerd. Maar ook dat de club structureel met het thema bezig blijft.

Bekijk hier het filmpje!

Platform

Via het lokale platform Positief Sportklimaat organiseren de deelnemende sportclubs zelf vervolgactiviteiten en wisselen ze tips en ervaringen uit.

Regio Dommelstreek (NL)

“Het werkt echt. Negen verenigingen in de Dommelstreek bewijzen dat! We hebben er verschillende voorstellingen en vele tientallen vervolgbijeenkomsten gehouden.”

Mike Risseeuw ambassadeur Positief Sportklimaat

Gemeente Assen (NL)

“We zijn er trots op een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten! We hebben een project gedaan met vier theatervoorstellingen en zestig workshops, waaraan tien sportclubs hebben meegedaan. En we zijn binnen het platform Positief Coachen Assen nog steeds met het thema bezig!”

Rita Buikema verenigingsondersteuner

gemeente Oud-Turnhout (BE)

“De voorstellingen betekenden een verrijking voor onze sportclubcultuur, waardoor clubs zin kregen om met Positief Coachen aan de slag te gaan. En na twee jaar zien we de invloeden binnen de deelnemende clubs, mooi!”

Rudy Loos verenigingsondersteuner

gemeente Utrecht (NL)

“Na een opwarmertje in de topsport, hebben we samen met de VSU een project gehouden met meerdere voorstellingen en in totaal 36 vervolgbijeenkomsten. Daarmee hebben we bij de vijf sportclubs een krachtige aanzet gegeven voor een positievere cultuur.”

Jorden van Luxemburg Beleidsadviseur Sportstimulering

gemeente Capelle (NL)

“Vijf sportclubs uit Capelle hebben meegedaan. We hebben genoten van de theatervoorstelling. Vervolgens zijn er bij de clubs in totaal dertig vervolgbijeenkomsten geweest. Clubs hebben het zeer gewaardeerd!”

Hajo Feitsma verenigingsondersteuner

gemeente Den Haag (NL)

“Na een succesvol project in Den Haag in de topsport, hebben we een project in de breedtesport gedraaid met drie theatervoorstellingen en 52 workshops. Daar hebben tien Haagse sportclubs aan meegedaan, uit allerlei takken van sport.”

Rien Slingerland manager Sport Support

Neem contact op!

Op de hoogte blijven?

Theater met impact

 • Stichting Positief Coachen is een theatergezelschap dat humoristische voorstellingen geeft in de sport, in het onderwijs én in het bedrijfsleven, als krachtige aanzet voor een positief klimaat