Naar een positief sportklimaat

Te fanatieke ouders. Een tekort aan trainers en coaches. Veel kinderen die in de puberteit afhaken. Of incidenten op en rond het veld / het bad / de mat… Veel sportclubs herkennen het!

Het is daarom verstandig dat clubs werken aan een positief klimaat. (In het landelijke sportakkoord een van de speerpunten voor de komende jaren.) Zij kunnen de campagne ‘Naar een positief sportklimaat!’ draaien! Lees hieronder er alles over.

Gemeenten, sportbedrijven, e.d. kunnen de campagne in jullie stad of dorp (mede) mogelijk maken. Wil je ze enthousiast maken? Download hier de flyer, print ‘m uit op een dubbelzijdig A4-tje en geef ‘m mensen in handen! Of verwijs naar deze website (www.positiefcoachen.nl/sportsector).

Naar een positief sportklimaat’ is een leuke en overzichtelijke campagne die sportclubs kunnen voeren om te werken aan een positief sportklimaat. Winnaar van de:

Deze campagne is gericht op iedereen die actief is bij de club (de trainers / coaches en bestuurs- en commissieleden e.d.) en op de ouders van de jeugdleden.

De campagne vindt gewoon bij de sportclub zelf plaats. Heel laagdrempelig!

De campagne bij een sportclub duurt een jaar (maar is dus leuk en overzichtelijk!).

Door de campagne realiseren mensen zich dat we in de sport met z’n allen – onbewust en onbedoeld – nog wel eens negatief zijn. Terwijl in een positiever klimaat kinderen:

 • minder met incidenten worden geconfronteerd (je schrikt je rot van de cijfers!);
 • minder snel afhaken (terwijl nu twee derde van de kinderen het lidmaatschap van de club opzegt voordat ze volwassen zijn) – waardoor ze overigens ook gezonder zijn, het beter doen op school, minder op straat hangen, etc.;
 • zich beter kunnen ontwikkelen;
 • en bovendien er meer trainers / coaches voor ze zijn (terwijl nu zo’n beetje iedere club met een chronisch vrijwilligerstekort kampt).

Actuele en urgente thema’s in de sport!

 1. Eerst houden we de mensen een spiegel voor. De campagne start namelijk met een echte theatervoorstelling, gewoon in de eigen kantine: ‘Dat schiet lekker op zo!’ (omarmd door NOC*NSF en 42 sportbonden). Zodat ze snappen wat er aan hand is in de sport en zin krijgen om het anders te doen.
 2. Vervolgens zet de club een jaar lang allerlei campagnemiddelen in, zoals posters, cartoons, filmpjes, acties, etc. Zodat de mensen tips krijgen hoe zij het anders kunnen doen en er steeds weer aan herinnerd worden.

Zie voor meer informatie verderop op deze webpagina (ook in video!).

 1. Door de voorstelling bij de club worden mensen geraakt, zodat ze het ‘in hun lijf voelen in plaats van alleen in hun hoofd begrijpen’. Een belangrijke eerste stap!
 2. De campagne is ontzettend leuk (bijv. theater!) en we laten ouders, coaches én kinderen met elkaar praten over sportplezier (en zelf bedenken hoe ze het anders kunnen doen en dat kunnen vasthouden).
 • De campagne duurt een langere periode: een heel jaar. (Ook laten we mensen daarbij zelf nadenken over de borging binnen de club).
 • De ambassadeur Positief Sportklimaat bij de club zorgt – met onze ondersteuning – dat de club er structureel mee bezig blijft.
 • De ambassadeurs bij de deelnemende sportclubs in een gemeente kunnen samen het lokale platform Positief Sportklimaat vormen; zij wisselen – onder leiding van de lokale verenigingsondersteuner – tips en ervaringen uit, én organiseren vervolgactiviteiten.

Een optie is dat de gemeente, het sportbedrijf, e.d. eerst een sportcafé organiseert over het Sportakkoord voor de vertegenwoordigers van alle sportclubs in de stad of het dorp. Zodat de sportclubs elkaar en de gemeente over dit thema ontmoeten.

We geven daar dan een voorvertoning van de voorstelling en leggen uit hoe de campagne er uit ziet. Vervolgens peilen we de interesse bij de sportclubs.

In sommige gemeenten werken sport en onderwijs samen aan een positief klimaat. Dan kan de aftrap een voorstelling in het theater zijn: ‘Pap, doe normaal!‘. Eventueel gevolgd door voorstellingen (en een vervolgprogramma) bij de sportclubs en de scholen.

Ben je van een gemeente, sportbedrijf, e.d.? Wij sturen je met veel plezier input voor een beleidstekst waarmee je binnen jullie gemeente aan de slag kunt. Ook informeren we je graag over de kosten (voor het sportcafé en de campagne).

Heb je interesse in een campagne bij jullie sportclub of bij de sportclubs in jullie gemeente, vraag dan een vrijblijvende offerte aan.

Heb je een vraag, neem dan uiteraard gerust contact op. Je kunt ons mailen. Bellen kan natuurlijk ook: vanuit Nederland 085 – 773 17 08, vanuit Vlaanderen 0031 85 – 773 17 08.

voetbalclub GJS (Gorinchem, NL)

“Het heeft ons enorm geholpen om met veel plezier de trainingen te verzorgen. Bij alle spelers is het zelfvertrouwen flink toegenomen. En dat zagen we terug in de resultaten!!”

Overzicht

Voorstelling

Een humoristische voorstelling, in de kantines van de clubs. Plus boekje en videofeuilleton.

Clubuitingen

Een jaar lang filmpjes, artikelen, posters en cartoons. En diverse acties!

Ambassadeur

Een van de vrijwilligers zorgt dat de club structureel met het thema bezig blijft.

Platform

Deelnemende clubs organiseren vervolgactiviteiten en wisselen tips uit.

Campagne ‘Naar een positief sportklimaat’

Stap 1: voorstellingen


Een voorstelling voor alle trainers / coaches en bestuurs- en commissieleden van een deelnemende club, gewoon in hun eigen kantine! Mogelijk gevolgd door een uitvoering voor de ouders van de jeugdleden. Zodat iedereen bij de club snapt wat er aan de hand is en zin heeft om het anders te doen. Klik hier voor meer info!

Na afloop kunnen de toehoorders een boekje kopen, met de tips uit de voorstelling.
Bovendien krijgen ze, als ze dat willen, een jaar lang iedere week een kort filmpje in de mail. Het verhaal loopt door! Zodat ze er steeds weer aan herinnerd worden.

Stap 2: clubuitingen


Een deelnemende sportclub maakt – een jaar lang – via allerlei uitingen iedereen duidelijk dat de club werkt aan een positief klimaat en wat de club dus van ze verwacht. Zoals artikelen in het clubblad, filmpjes op de website, posters in de kantine en cartoons op social media (die wij ze aanleveren).

Ook gaat de club vijf keer een actie houden. Zoals bijvoorbeeld de Lolly Challenge.

Het bestuur ondertekent een plechtige belofte dat de club de komende jaren aan een positief klimaat gaat werken. Als een fraai symbolisch gebaar wordt deze ‘pledge’ in de kantine opgehangen.

Stap 3: workshops


Optioneel is dat een deelnemende club na de voorstellingen ook vervolgbijeenkomsten in huis haalt. Zodat mensen leren hoe ze het verhaal in praktijk kunnen brengen én kunnen vasthouden.

Dit kunnen bijvoorbeeld workshops van de lokale sportpedagoog of van de landelijke sportbond / NOC*NSF zijn.
Maar je kunt ook kiezen voor workshops van de stichting Positief Coachen. Drie voor de trainers en coaches, en ervoor én erna een voor de bestuurs- en commissieleden. En mogelijk ook een voor de ouders van de jeugdleden.

Ambassadeur

De ambassadeur Positief Sportklimaat bij de club zorgt dat de campagne wordt uitgevoerd. Maar ook dat de club structureel met het thema bezig blijft.

Bekijk hier het filmpje!

Platform

Via het lokale platform Positief Sportklimaat organiseren de deelnemende sportclubs zelf vervolgactiviteiten en wisselen ze tips en ervaringen uit.

Regio Dommelstreek (NL)

“Het werkt echt. Negen verenigingen in de Dommelstreek bewijzen dat! We hebben er verschillende voorstellingen en vele tientallen vervolgbijeenkomsten gehouden.”

Gemeente Assen (NL)

“We zijn er trots op een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten! We hebben een project gedaan met vier theatervoorstellingen en zestig workshops, waaraan tien sportclubs hebben meegedaan. En we zijn binnen het platform Positief Coachen Assen nog steeds met het thema bezig!”

gemeente Oud-Turnhout (BE)

“De voorstellingen betekenden een verrijking voor onze sportclubcultuur, waardoor clubs zin kregen om met Positief Coachen aan de slag te gaan. En na twee jaar zien we de invloeden binnen de deelnemende clubs, mooi!”

gemeente Utrecht (NL)

“Na een opwarmertje in de topsport, hebben we samen met de VSU een project gehouden met meerdere voorstellingen en in totaal 36 vervolgbijeenkomsten. Daarmee hebben we bij de vijf sportclubs een krachtige aanzet gegeven voor een positievere cultuur.”

gemeente Capelle (NL)

“Vijf sportclubs uit Capelle hebben meegedaan. We hebben genoten van de theatervoorstelling. Vervolgens zijn er bij de clubs in totaal dertig vervolgbijeenkomsten geweest. Clubs hebben het zeer gewaardeerd!”

gemeente Den Haag (NL)

“Na een succesvol project in Den Haag in de topsport, hebben we een project in de breedtesport gedraaid met drie theatervoorstellingen en 52 workshops. Daar hebben tien Haagse sportclubs aan meegedaan, uit allerlei takken van sport.”

Neem contact op!

Op de hoogte blijven?

Theater met impact

 • Stichting Positief Coachen is een theatergezelschap dat humoristische voorstellingen geeft in de sport, in het onderwijs én in het bedrijfsleven, als krachtige aanzet voor een positief klimaat